Trident Hortelã
Trident Melancia
Trident Morango
Trident Tutti Frutti